Benvinguts a la web de l'AMPA

Què és una AMPA?
L’AMPA és un espai que us ofereix a totes les famílies una oportunitat única per participar en la vida del centre educatiu en l’educació que reben els nostres fills. El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més sòlida i participativa. Des de l’AMPA i exercint diferents responsabilitats -econòmiques, legals, laborals i personals- les famílies podem influir en l’educació de tots els alumnes i en la bona marxa de l’escola.

És una associació lliure, democràtica, reivindicativa i sense ànims de lucre que agrupa els pares i mares d’alumnes d’una escola.

La seva funció principal és representar i defensar els interessos educatius dels seus associats, tant pares i mares, com alumnes i professors del centre.

L’AMPA treballa en col·laboració amb el claustre de professors i la direcció de l’escola, sense interferir en la seva tasca pedagògica.

Si encara no ho has fet...

FES-TE SOCI DE L'AMPA!!